Snažíme se bořit hranice a vytvářet příležitosti pro vzájemnou podporu a rozvoj napříč tanečními styly. Od baletu, jazz až po orientální tanec.